Diensten > Vaste Brandblusinstallatie

Chemische Blusgassen

Chemische blusgassen zijn de meest gebruikte blusgassen. Ze worden meestal opgeslagen onder druk als vloeistof maar expanderen naar gas in het leidingwerk tijdens de blussing.

De meeste chemische blusgassen zijn lid van de fluorkoolwaterstof familie (HFC) en als zodanig vallen zij buiten de beperkingen opgelegd door het Protocol van Montreal op gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

HFC’s blussen branden door het verstoren van de verbrandingskettingreactie. Ze zijn geschikt voor gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur en in computerruimten. Chemische blusgassen zoals HFC227ea en FE25 zorgen beiden voor een extreem goedkope manier van brandblussen.

 

Inerte Blusmiddelen

Inerte blusmiddelen zijn de meest milieuvriendelijke gassen beschikbaar. Een inert gas verlaagt de zuurstofconcentratie in een beveiligde ruimte tot een niveau onder de drempelwaarde waarbij verbranding kan worden ondersteund.

Inerte gassystemen eisen normaal gesproken drukontlasting ventilatie om de ruimte-constructie te beschermen. Inerte gassen zijn beschikbaar op 150, 200 en 300 bar druk en in 80, 100, 120 en 140 liter cilinders.

Inerte gassen hebben uitstekende stromings-eigenschappen waardoor de cilinder kan worden opgeslagen op enige afstand van de beveiligde ruimte. Inerte gassen kunnen worden gebruikt in bemande ruimten onder voorbehoud van het ontwerp.

 

Kooldioxide

CO2-systemen bieden uitstekende kosteneffectieve oplossingen voor normaal onbemande ruimtes zoals schakelruimtes en drukmachines. Deze systemen zijn betrouwbaar en goedkoop te hervullen na een blussing.

 

Watermist

Hard op weg om het systeem te worden dat beschouwd wordt als essentieel voor de meeste risico’s, een watermistsysteem biedt een ongelooflijk flexibel en effectief blus-/onderdrukkingspakket.

Watermistsystemen zijn schoon en compact en hebben gemakkelijke en snelle hervulmogelijkheden in het geval van een blussing. Systemen zijn beschikbaar in open en gesloten leidingsoorten voor automatische puntdetectie/blussing of voor “total flooding”.

De minimale hoeveelheid water gebruikt in deze systemen maakt ze zeer “groen” en zorgt ervoor dat de blussing de minste verstoring of nevenschade veroorzaakt.

 

Schuim

Schuimsystemen worden in het algemeen gebruikt voor de bescherming bij risico op vloeistofbranden. Schuim- en watermengsels worden toegepast op branden in verschillende verhoudingen om blussing te bereiken. Diverse uitbreidingsratio’s geven verschillende dekking voor specifieke risico’s.

Een selectie van schuimsoorten en schuim-apparatuur wordt gecombineerd om het beste en meest kosteneffectieve schuimsysteem te bedenken voor elk bepaald risico.

 

Keuken Brandbeveiliging

Firecheck kan de levering- installatie en service van veel verschillende soorten van brandblussysteem bieden voor industriële en commerciële keukens. Ons team van ingenieurs beschikt over alle relevante ontwerp- en installatie-training om dit werk te verrichten.

Wij werken met fabrikanten die hoogwaardige producten leveren